Viżjoni

Biex tħeġġeġ u timmotiva sfera soċjali inklussiva fejn il-kapaċitajiet ikunu fuq quddiemnett.

Missjoni

Li ssaħaħ soċjetà komprensiva fejn kull individwu jiġi sfidat u mrawwem.

Għanijiet

  • Niddiskutu b’mod attiv il-feedback mal-partijiet ikkonċernati kollha biex niżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet u l-ambizzjonijiet tal-persuni b’kapaċitajiet differenti

  • Nadottaw politiki li jirrispettaw diversi kapaċitijiet, integrità u jippromwovu l-kwalità tal-ħajja.

  • Nippromwovu u ninkoraġġixxu l-parteċipazzjoni fl-għaqdiet volontarji, kif ukoll naraw li nkomplu nsaħħu il-pilastru soċjo-ekonomiku tal-volontarjat.

Valuri

Il-Ministeru jemmen

  • Li l-għanijiet jistgħu jinkisbu permezz ta’ diskussjoni attiva mal-partijiet interessati

  • F’soċjetà inklussiva fejn il-politiki u l-inizjattivi huma l-għodod li jwasslu għal bidla soċjali