Minister Julia Farrugia Portelli

Julia Farrugia Portelli hi Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat (MIV). 

Bħala Ministru għall-Inklużjoni, l-Onor. Julia Farrugia Portelli nediet l-ewwel Strateġija Nazzjonali għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Persuni fl-Ispettru tal-Awtiżmu. Hija mexxiet b’suċċess il-bidliet fil-Kodiċi Kriminali, liema tibdiliet għamlu diskors ta’ mibegħda lejn persuni b’diżabilità reat kriminali.

Qabel serviet bħala Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u Segretarju Parlamentari responsabbli mir-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni ta’ Proċessi Amministrattivi fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Hi kienet responsabbli minn numru ta’ riformi fosthom dik fuq Traffikar Uman, ir-Rappreżentanza Ugwali fil-Parlament u r-riforma tal-VOT16.

Ir-riforma tal-VOT16 tibqa’ waħda li tiġi mfakkra hekk kif Malta saret it-tieni stat membru tal-UE wara l-Awstrija li naqqas l-età tal-votazzjoni għal 16-il sena.

Fl-2018, Portelli rebħet il-Premju ‘Impactful Politics’ minn JCI Malta.

Julia Farrugia Portelli hi eks-ġurnalista, b’20 sena esperjenza. Hi ħadmet kemm għat-televiżjoni u għar-radju, kif ukoll fil-midja stampata fejn ġiet appuntata bħala l-ewwel editur mara ta’ gazzetta bil-Malti. Farrugia Portelli serviet ukoll bħala Viċi Chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.